Problemy ze wzrokiem

Najczęściej występujące wady wzroku i schorzenia oczu

Krótkowzroczność

Jeżeli jesteś krótkowidzem, masz trudności z wyraźnym widzeniem przedmiotów z daleka. To dlatego, że układ optyczny Twojego oka ma zbyt dużą moc w stosunku do długości Twojej gałki ocznej. Koryguje się ją za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych z mocą ujemną.

Nadwzroczność

NW przypadku nadwzroczności moc oka jest zbyt mała w stosunku do jego długości. Brak korekcji nadwzroczności oznacza stałe napięcie akomodacji, co może wiązać się z szybkim męczeniem się przy czytaniu, bólami głowy lub innymi dolegliwościami. Nadwzroczność koryguje się za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych z mocą dodatnią.

Astygmatyzm

W oku z astygmatyzmem rogówka nie jest sferyczna i zamiast kształtem przypominać zwykłą piłkę, przypomina piłkę do rugby. W takim przypadku widzenie jest niewyraźne zarówno z bliska, jak i z daleka. W celu skorygowania astygmatyzmu stosuje się okulary lub soczewki kontaktowe toryczne lub inaczej cylindryczne.

Prezbiopia

Prezbiopia charakteryzuje się brakiem zdolności oka do ostrego widzenia z bliskiej odległości. Stan taki jest często opisywany jako: „moje ręce są za krótkie”! Dotyczy osób po 40. roku życia. Osoby z prezbiopią wymagają zastosowania różnych mocy korekcyjnych do dali i do bliży. Osiągnąć to można poprzez zastosowanie dwóch par okularów, okularów progresywnych lub multifokalnych soczewek kontaktowych.

Zaćma

Zaćma, to schorzenie, które dotyka najczęściej osoby w starszym wieku. Polega na zamgleniu soczewki wewnętrznej w oku, przez co widzenie staje się zamglone. Im bardziej zaawansowana zaćma, tym gorsze widzenie ma pacjent. Podstawową metodą leczenia zaćmy jest usunięcie nieprzeziernej naturalnej soczewki na sztuczną, która pozwala na przywrócenie dobrego widzenia. W chwili obecnej usunięcie zaćmy zwykle jest to krótki, nieskomplikowany zabieg, który nie wymaga hospitalizacji.

Jaskra

Jaskra również najczęściej kojarzona jest z podeszłym wiekiem, choć może wystąpić również u osób młodszych. Zwykle towarzyszy jej podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe. Nieleczona jaskra może doprowadzić do znacznego pogorszenia widzenia lub nawet jego całkowitej utraty. Możemy spotkać się z określeniem, że jaskra jest cichym złodziejem widzenia, gdyż zmiany w widzeniu mogą postępować powoli i niezauważalnie.

AMD

AMD, czyli degeneracja plamki żółtej związana z wiekiem, to schorzenie powodujące nieodwracalne zmiany w najważniejszej strukturze siatkówki, którą jest plamka żółta zwana też dołeczkiem. Zmiany te prowadzą przede wszystkim do deformacji w widzeniu centralnym, przez co znacząco spada też ostrość wzroku. AMD występuje w dwóch postaciach: suchej i wysiękowej. W postaci wysiękowej leczenie polega na podaniu doszklistkowo leków, których zadaniem jest zahamowanie zmian w siatkówce. Dla postaci suchej AMD na tą chwilę nie udało się jeszcze opracować skutecznej terapii.

Mogą Cię zainteresować

Produkty z serii Dailies®