Aplikacja miękkich soczewek kontaktowych.

Soczewki kontaktowe są wyrobem medycznym, który dzięki rozwojowi technologicznemu w chwili obecnej jest bardzo bezpieczny dla użytkowników, ale nadal wymaga specjalistycznej kontroli. Zanim zaczniemy nosić soczewki kontaktowe konieczna jest wizyta u specjalisty, który określi naszą aktualną wadę wzroku, sprawdzi stan zdrowia naszego wzroku i potwierdzi, że nie występują przeciwwskazania do noszenia soczewek kontaktowych. Specjalistą tym może być lekarz okulista lub optometrysta. Specjalista kontaktolog po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem i wszystkich koniecznych badaniach może zaproponować pacjentowi optymalne soczewki kontaktowe, najlepiej dopasowane do jego potrzeb i stylu życia.

Następnym krokiem w procesie doboru soczewek kontaktowych jest założenie soczewek próbnych na oczy pacjenta i sprawdzenie ich dopasowania. W większości wypadków specjalista powinien mieć w gabinecie kilka zestawów soczewek próbnych, dzięki czemu już w trakcie pierwszej wizyty możliwa będzie przymiarka właściwych soczewek. Czasami jednak konieczne może okazać się zamówienie u producenta dodatkowych soczewek próbnych o specjalnych parametrach. W takich przypadkach proces doboru może się trochę wydłużyć. Dotyczy to przede wszystkim soczewek torycznych do korekcji astygmatyzmu i multifokalnych dla osób po 40-tym roku życia.

Po założeniu soczewek próbnych i odczekaniu kilku lub kilkunastu minut koniecznych do adaptacji, specjalista sprawdza, czy soczewki dobrze układają się na oczach, mają właściwą ruchomość oraz zapewniają dobre widzenie i komfort. W przypadku, gdy któreś z kryteriów dobrego dopasowania nie jest spełnione konieczna jest zmiana soczewek próbnych na inne i ponowna kontrola ich dopasowania. Jeżeli specjalista stwierdzi, że dopasowanie jest odpowiednie, to przechodzi do nauki zakładania, zdejmowania i pielęgnacji soczewek. Właściwie dobrane soczewki powinny zapewniać komfort, dobre widzenie, utrzymanie zdrowia oczu oraz możliwość wieloletniego korzystania z nich bez problemów. Aby to jednak było możliwe konieczne są regularne wizyty kontrolne u specjalisty, który na bieżąco będzie mógł zweryfikować to, czy parametry soczewek pozostają optymalne i czy nie występują jakiekolwiek niepokojące objawy ze strony oczu, których pacjent mógłby sam nie wyłapać, a które mógłby stwierdzić jedynie specjalista podczas badań kontrolnych.

Większość dostępnych obecnie na rynku soczewek produkowanych jest z wysokiej klasy materiałów, przy użyciu zaawansowanych technologii, w związku z powyższym zwykle wystarczy aby wizyty kontrolne odbywały się raz do roku. Ostatecznie jednak o częstotliwości kontroli decyduje specjalista.

Mogą Cię zainteresować

Produkty z serii Dailies®