Kate Holmes w RayBan Outdoorsman II

Kate Holmes w RayBan Outdoorsman II

Katie Holmes in Oliver Peoples Sabina

Katie Holmes w Oliver Peoples Sabina

Katie Holmes w Oliver Peoples Racy.jpg

Katie Holmes w Oliver Peoples Racy

Katie Holmes Oliver Peoples Lipsofire.jpg

Katie Holmes w Oliver Peoples Lipsofire

Katie Holmes w Oliver Peoples Sofiane

Katie Holmes w Oliver Peoples Sofiane

Katie Holmes in Oliver Peoples Talya

Katie Holmes in Oliver Peoples Talya

Katie Holmes Oliver Peoples Balmain.jpg

Katie Holmes w Oliver Peoples Balmain