Jeśli rozważasz możliwość stosowania soczewek kontaktowych jesteś we właściwym miejscu. Badanie wzroku w dzisiejszych czasach jest jak pójście na zakupy do sklepu. Wystarczy pójść do najbliższej Galerii Handlowej, gdzie w 99% znajdziesz specjalistyczny gabinet.

Zanim założysz swoje pierwsze soczewki wybierz się do Specjalisty, który dobierze odpowiedni dla Ciebie rodzaj soczewek. Nie obawiaj się wizyty w gabinecie okulistycznym, niniejszy artykuł pozwoli Ci zapoznać się poszczególnymi etapami badania.

Badanie okulistyczne najczęściej kojarzy się z określeniem parametrów soczewek kontaktowych lub okularów korekcyjnych. Jednak najważniejszym elementem badania jest ustalenie stanu wzroku, który jest naszym najważniejszym ze wszystkich zmysłów. To w ramach badania specjalista decyduje, jakie parametry powinny mieć soczewki kontaktowe lub okulary korekcyjne.

Cały proces badania można podzielić na następujące etapy:

wywiad, ocena ostrości wzroku, badanie oka (sprawdzenie przedniego odcinka oka, badanie dna oka, ocena łez).

Pierwszą część badania wzroku stanowi tzw. wywiad.

Jest to rozmowa, w czasie której lekarz okulista/optometrysta gromadzi wszelkie niezbędne wiadomości odnośnie obecnego stanu oczu pacjenta, zgłaszanych dolegliwości, czasu trwania dolegliwości, dotychczasowego leczenia oraz przeszłości chorobowej pacjenta.

Po uzyskaniu wymaganej wiedzy na temat obecnych dolegliwości specjalista  przechodzi do kolejnego punktu badania – oceny ostrości wzroku pacjenta. Badanie ostrości wzroku jest podstawowym testem czynnościowym oka i powinno być przeprowadzone podczas każdej wizyty w gabinecie okulistycznym. Oceniana jest ostrość wzroku do dali – czyli do patrzenia na daleką odległość i ostrość wzroku do bliży – czyli do patrzenia z odległości ok. 30 – 40 cm.

Druga część to badanie ostrości wzroku

Do dali polega na odczytywaniu przez pacjenta standardowych znaków testowych (liter, cyfr, lub ewentualnie innych znaków graficznych) ułożonych w 10 rzędach, ze ściśle określonej odległości – zwykle z 5 m. Ocenę ostrości wzroku przeprowadza się osobno dla każdego oka. Za prawidłową ostrość wzroku uznaje się ostrość wzroku równą 1,0 (np. prawidłowa ostrość wzroku oka prawego – Vop=1,0). To oznacza, że badany pacjent jest w stanie z odległości 5m przeczytać wszystkie 10 rzędów standardowych znaków.

Badanie ostrości wzroku do bliży polega na odczytaniu każdym okiem z osobna standaryzowanego tekstu ze specjalnych tablic testowych od bliży. Za prawidłowe uznaje się odczytanie każdym okiem z osobna najmniejszych liter.

W przypadku, kiedy pacjent ma obniżoną ostrość wzroku specjalista powinien podjąć próbę korekcji wzroku. Pozwala ona na wstępną ocenę czy obniżona zdolność ostrego widzenia spowodowana jest nieskorygowaną wadą wzroku czy też inną patologią oka. Szybką ocenę wady wzroku umożliwia badanie za pomocą refraktometru automatycznego (popularne “komputerowe badanie wzroku”). Należy jednak pamiętać, iż wynik tego badania nie może posłużyć jako gotowa recepta okularowa. Jest on jedynie wskazówką pomocną w doborze właściwych parametrów korekcji wzroku. Dopiero właściwe badanie z użyciem soczewek próbnych pozwala ustalić poprawne parametry soczewek kontaktowych lub okularów korekcyjnych.

Trzecia część po określeniu ostrości wzroku to badanie oka.

W pierwszej kolejności ocenia osadzenie, ustawienie i ruchomość gałek ocznych, aby wykryć patologie takie jak np. wytrzeszcz, zez, zaburzenia ruchomości oka. Następnie bada się poszczególne elementy oka: odcinek przedni, czyli rogówka i soczewka, oraz zawarte pomiędzy nimi komora przednia i tęczówka, oraz dno oka, czyli tarcza nerwu wzrokowego, plamka oraz siatkówka oka. Do szczegółowego badania oka wykorzystuje się zwykle lampę szczelinową, która pozwala na ocenę struktur oka w powiększeniu. Przy badaniu dna oka dodatkowo stosuje się soczewki powiększające umieszczane przed badanym okiem.

W przypadku stwierdzenia patologii oka specjalista może skierować pacjenta na badania dodatkowe, takie jak np. USG gałki ocznej, angiografię fluoresceinową, OCT, badanie pola widzenia. Jeśli nie stwierdzono żadnych patologicznych zmian w oku pacjenta kolejnym etapem badania jest dopasowanie odpowiedniego sposobu korekcji stwierdzonej wady wzroku – okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych.

Specjalista aplikuje pierwszą parę soczewek kontaktowych pacjentowi i ocenia, przy użyciu lampy szczelinowej, ich ruchomośś i dopasowanie oraz sprawdza ostrość widzenia. Jeśli zarówno dopasowanie, jak i ostrość widzenia są właściwie ocenione specjalista powinien dokładnie poinstruować pacjenta jak powinien posługiwać się soczewkami. Także ważne jest aby Pacjent poznał zasady właściwej pielęgnacju soczewek. Najważniejsza z nich to dokładne czyszczenie płynem do soczewek kontaktowych. Pacjent, który samodzielnie potrafi założyć i zdjąć soczewki z oka zazwyczaj otrzymuje zaaplikowanie gabinecie  soczewki, jako tzw. parę soczewek próbnych. Każdy pacjent, któremu dopasowano soczewki kontaktowe powinien skorzystać jeszcze badania kontrolnego. Badanie kontrolne wykonywane jest po wyznaczonym przez specjalistę czasie noszenia soczewek. Dopiero po wizycie kontrolnej specjalista może zarekomendować pacjentowi stosowanie przepisanych soczewek kontaktowych.

Poszczególne etapy powinny być elementem każdego badania wzroku, z którego skorzystasz. Pamiętaj chcesz mieć sokoli wzrok, regularnie badaj wzrok!

Zapisz się na badanie wzroku*na podstawie artykułu autorstwa  Justyny Zborowskiej -Skrobanek